top of page
shutterstock_1650652237_edited.jpg

555 Timer

Den 555 timerns IC-krets är en integrerad krets (chip) som används i ett intervall av timer, fördröjnings, pulsgenerering och oscillatorn funktioner. Det är en användbar komponent i modellsatsbyggnader och ljusmoduleringar.

Det är en tidkrets som ger exakta och mycket stabila tidsfördröjningar eller svängningar. Dessa typer av integrerade kretsar är billiga och pålitliga jämfört med OP-Amp-applikationerna i samma områden. 555Timers används som pålitliga och monostabila multivibratorer i digitala logiska sonder, DC-DC-omvandlare, varvräknare, analoga frekvensmätare, spänningsregulatorer, temperaturstyrda och mätanordningar.

Picture3.png
555%2520timer_edited_edited.png
555%20timer%20on%20cb_edited.jpg

IC SE555 kan användas i temperaturintervaller från - 55 ° C till 125 ° C, medan IC NE555 kan användas under temperaturintervaller från 0 ° till 70 ° C.

En monostabil multivibrator är en sekventiell logisk elektronisk krets som genererar en utgångspuls. När den utlöses produceras en puls med fördefinierad varaktighet. Kretsen återgår sedan till sitt stabila tillstånd och producerar inte mer utgång tills den aktiveras igen.

bottom of page